Zlato – dugoročna investiciona vrednost!

Zlato pripada grupi plemenitih metala, jedan je od najtežih i odlikuje ga otpornost na hemijske uticaje.


U mnogim zemljama zlato služi kao monetarni standard i pokriće platne moći. Dve trećine svetskih zaliha zlata nalazi se u obliku zlatnog novca i zlatnih poluga u bankovnim trezorima. Zlatna podloga novca, odnosno zlatni standard je oblik monetarnog sistema u kom je nominalna vrednost emitovanog novca ograničena na određenu količinu zlata.


Kroz istoriju, postojala su tri osnovna oblika ovog sistema u teoriji i praksi:


  1. Sistem zlatnog kovanog novca koji podrazumeva emitovanje i puštanje u opticaj kovanog zlatnog novca određene nominalne vrednosti
  2. Sistem zlatnih poluga koji ne podrazumeva emisiju i puštanje u opticaj zlatnog novca, već je pokrivenost emitovanog novca zagarantovana mogućnošću da u svako doba zainteresovani imaoci novca mogu isti zameniti za zlatne poluge prema fiksnoj, unapred utvrđenoj ceni
  3. Sistem razmene zlata koji ne podrazumeva emisiju novca niti mogućnost neposredne i garantovane razmene istog za zlatne poluge, već se bazira na fiksiranju kursa jedne valute za valutu druge države koja emituje novac sa zlatnom podlogom.

Istorija potvrđuje važnost zlata, kog zapravo ima jako malo. Resursi za proizvodnju su veoma ograničeni, usled čega proizvodnja nije nimalo jeftina.

Zašto ulagati u zlato

Zbog konstantnog štampanja i sveprisutne inflacije, papirni novac gubi na svojoj vrednosti. Američki dolar je od 1913. godine izgubio 98% svoje vrednosti, odnosno kupovne moći, dok je vrednost zlata, u istom periodu, povećana 60 puta (mereno u odnosu na američke dolare).


Ulaganje u zlato predstavlja jednu od najisplativijih investicija, jer mu vrednost ostaje očuvana kroz protok vremena. U prilog tome govori činjenica da je zlato jedina valuta koja već više od 5000 godina čuva i uvećava svoju kupovnu snagu.


Investiciono zlato omogućava obezbeđivanje i čuvanje vrednosti novca van tradicionalnog finansijskog sistema, pružajući zaštitu tokom nepovoljnih tržišnih uslova ili u drugim kiriznim situacijama. Iako skladištenje novca na ovaj način ne obezbeđuje zagarantovanu kamatu, zarada na zlatu je moguća, čak i izvesna, upravo zbog ograničenih količina koje su u opticaju dok tražnja beleži kontinuirani rast. Povećana tražnja i ograničene količine, kao i činjenica da je zlato oslobođeno poreza na promet, čine trgovinu lakom i brzom. Dok zlato poseduje realnu vrednost, osiguravajući sigurniju budućnost bez neprijatnih iznenađenja, dodatna mera zaštite od potencijalnih i nepredvidivih rizika je divezifikacija ulaganja.


U vremenima finansijskih turbulencija, dok uviđamo krhkost globalnog sistema, mudra i promišljena odluka podrazumeva zaštitu sredstava kroz fizičko očuvanje vrednosti novca, u formi zlata, van bankarskog sistema.

Investiciono zlato

Zlato - valuta budućnosti

Zlato je najlikvidniji imovinski oblik. Njegova cena je poznata u svakom momentu i može uvek da se konvertuje za novac bez vremenskog čekanja. Zaštita kupovne moći novca jeste osnovna upotrebna vrednost investicionog zlata.


Isključivo posedovanje zlata u fizičkom smislu može biti stoprocentna garancija da to zlato zaista postoji i da je Vaše vlasništvo.


Cena zlata ima tendenciju rasta u budućnosti. Razlozi za navedeno leže u tome što je:


  • Količina zlata na svetu ograničena,
  • vrednost zlata konkretna i poznata u svakom trenutku,
  • ulaganje u zlato pogodno za diverzifikaciju rizika i
  • posedovanje zlata predstavlja polisu osiguranja od inflacije.

Čistoća zlata se izražava u karatima. Čisto zlato ima 24 karata (999/1000; tj. 99,9%) i smatra se investicionim zlatom i kao takvo strogo je garantovane težine. Investiciono zlato se proizvodi isključivo u formi investicionih poluga, zlatnika i dukata, nikako se u njega ne ubraja zlatni nakit. Investicione zlatne poluge se izrađuju u gramažama od: 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g i 1000g finoće zlata 999,9 odnosno 24-karatnog zlata.


Investicionim zlatom, smatra se:


  1. Zlato u obliku poluga ili pločica, mase prihvaćene na tržištu plemenitih metala, stepena finoće jednakog ili većeg od 995 hiljaditih delova (995/1000),
  2. Zlatni novčići stepena finoće jednakog ili većeg od 900 hiljaditih delova (900/1000).

Poluge su tradicionalni načini ulaganja u zlato koji se preferira iz razloga što zlato u fizičkom obliku ima veću likvidnost, može se prodati bilo gde u svakom trenutku i predstavlja deo imovine koji je lako prenosiv i neuništiv.


Poluge imaju sertifikat koji potvrđuje da je reč o renomiranim proizvođačima investicionog zlata. Svi proizvodi imaju besprekornu reputaciju i zagarantovan fizički integritet.


Od 01. januara 2000. godine u celoj EU investiciono zlato je oslobođeno plaćanja poreza na dodatu vrednost i od tada pa sve do danas doživljava ekspanziju.


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, definisan je pojam i poseban postupak oporezivanja za promet investicionog zlata, uključujući i propisivanje poreskog oslobođenja za uvoz investicionog zlata.


U Srbiji interesovanje za investiciono zlato naglo raste od 01.04.2018. godine kada je ukinuta obaveza plaćanja PDV-a. Takođe, ni prilikom zamene za novac ne nastaje poreska obaveza, što govori da nema skrivenih i naknadnih troškova. Svaki ozbiljan trgovac zlatom će Vam, nakon iskazivanja Vaše namere za kupovinom, postaviti određena pitanja kako bi što tačnije utvrdio Vaše potrebe. Važnu ulogu u kupovini, osim iznosa koji želite uložiti, čini Vaše iskustvo u trgovini plemenitim metalima - jeste li već ulagali u zlato i u kojim ste ga oblicima kupovali? Odgovori na ova pitanja, nas i Vas, usmeravaju na pravi izbor zlatnih poluga. Naš time će Vas stručno posavetovati i odgovoriti na pitanja u neobavezujućem i besplatnom razgovoru.

office@altagold.rs