Zlatne poluge

Najisplativiji način ulaganja u zlato je kupovina standardizovanih poluga. Zlatne poluge su kategorizovane kao investiciono zlato. Svaka investiciona jedinica ima na sebi utisnut naziv i logo proizvođača, jedinstven identifikacioni broj, tačnu težinu i finoću 999.9. Zbog svoje kompaktnosti pogodna je za skladištenje i alokaciju velikih finansijskih iznosa.


Težina zlatnih poluga:


  • Mali investicioni proizvodi - poluge od 1g, 2g, 5g i 10g, pravo su rešenje u slučaju promptne potrebe za likvidnošću. Zlatna poluga idealna je i kao poklon.
  • Granicu između malih i srednjih investicionih proizvoda čine poluge od 10g i 20g.
  • Srednji investicioni proizvodi - poluge od 50g i 100g
  • Veliki investicioni proizvodi - poluge od 250g
  • Najveći investicioni proizvodi - poluge od 500g i 1000g

Naša ponuda zlatnih poluga


Prikaži poluge proizvođača:


 

1g | C.Hafner

999,9

1g

1g (0,032 oz)

C.Hafner

Nemačka

EU

Alta Gold

 

1g | Heraeus

999,9

1g

1g (0,032 oz)

Argor Heraeus

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

1g | PAMP Fortuna

999,9

1g

1g (0,032 oz)

PAMP Fortuna

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

1g | Valcambi

999,9

1g

1g (0,032 oz)

Valcambi

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

2g | C.Hafner

999,9

2g

2g (0,064 oz)

C.Hafner

Nemačka

EU

Alta Gold

 

5g | C.Hafner

999,9

5g

5g (0,16 oz)

C.Hafner

Nemačka

EU

Alta Gold

 

5g | Heraeus

999,9

5g

5g (0,16 oz)

Argor Heraeus

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

5g | PAMP Fortuna

999,9

5g

5g (0,16 oz)

PAMP Fortuna

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

5g | Valcambi

999,9

5g

5g (0,16 oz)

Valcambi

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

10g | C.Hafner

999,9

10g

10g (0,321 oz)

C.Hafner

Nemačka

EU

Alta Gold

 

10g | Heraeus

999,9

10g

10g (0,321 oz)

Argor Heraeus

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

10g | PAMP Fortuna

999,9

10g

10g (0,321 oz)

PAMP Fortuna

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

10g | Valcambi

999,9

10g

10g (0,321 oz)

Valcambi

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

20g | C.Hafner

999,9

20g

20g (0,643 oz)

C.Hafner

Nemačka

EU

Alta Gold

 

20g | Heraeus

999,9

20g

20g (0,643 oz)

Argor Heraeus

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

20g | PAMP Fortuna

999,9

20g

20g (0,643 oz)

PAMP Fortuna

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

20g | Valcambi

999,9

20g

20g (0,643 oz)

Valcambi

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

50g | C.Hafner

999,9

50g

50g (1,067 oz)

C.Hafner

Nemačka

EU

Alta Gold

 

50g | Heraeus

999,9

50g

50g (1,067 oz)

Argor Heraeus

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

50g | PAMP Fortuna

999,9

50g

50g (1,067 oz)

PAMP Fortuna

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

100g | C.Hafner

999,9

100g

100g (3,215 oz)

C.Hafner

Nemačka

EU

Alta Gold

 

100g | Heraeus

999,9

100g

100g (3,215 oz)

Argor Heraeus

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

100g | PAMP Fortuna

999,9

100g

100g (3,215 oz)

PAMP Fortuna

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

100g | Valcambi

999,9

100g

100g (3,215 oz)

Valcambi

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

250g | C.Hafner

999,9

250g

250g (8,037 oz)

C.Hafner

Nemačka

EU

Alta Gold

 

250g | Heraeus

999,9

250g

250g (8,037 oz)

Argor Heraeus

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

250g | PAMP Fortuna

999,9

250g

250g (8,037 oz)

PAMP Fortuna

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

250g | Valcambi

999,9

250g

250g (8,037 oz)

Valcambi

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

500g | C.Hafner

999,9

500g

500g (16,075 oz)

C.Hafner

Nemačka

EU

Alta Gold

 

500g | Heraeus

999,9

500g

500g (16,075 oz)

Argor Heraeus

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

500g | PAMP Fortuna

999,9

500g

500g (16,075 oz)

PAMP Fortuna

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

500g | Valcambi

999,9

500g

500g (16,075 oz)

Valcambi

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

1000g | C.Hafner

999,9

1000g

1000g (32,151 oz)

C.Hafner

Nemačka

EU

Alta Gold

 

1000g | Heraeus

999,9

1000g

1000g (32,151 oz)

Argor Heraeus

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

1000g | PAMP Fortuna

999,9

1000g

1000g (32,151 oz)

PAMP Fortuna

Švajcarska

EU

Alta Gold

 

1000g | Valcambi

999,9

1000g

1000g (32,151 oz)

Valcambi

Švajcarska

EU

Alta Gold

office@altagold.rs